About me

ผมชื่อ เต้ย ครับ

Blog นี้คือ การรวบรวมส่ิงที่ผมสนใจ และ ประสบพบเจอมาในชีวิต
ถ้ามีเรื่องไหนอยากแบ่งปันก็ comment มาได้น่ะครับ

Facebook : https://fb.me/nitipat.l

Github : https://github.com/nitipatl